Вітальне слово В.о. декана Черкаського факультету інтелектуальної власності та права
Національного університету "Одеська юридична академія"

 

Черкаський факультет інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА" є підрозділом одного із провідних вищих юридичних навчальних закладів Національного університету "Одеська юридична академія" в Україні. Національний університет "Одеська юридична академія" є правонаступником славних традицій Одеської правової школи, історія якої сягає своїм корінням ще в 1847 рік (час існування юридичного факультету Рішельєвського ліцею - першого вищого навчального закладу Одеси). У 1865 році юридичний факультет увійшов до складу Імператорського Новоросійського університету. У 1997 році, коли юридичній науці і освіті в Одесі виповнилося 150 років, Юридичний інститут Одеського держуніверситету був перетворений в Одеську державну юридичну академію. Уже через рік цей ВУЗ придбав членство в Асоціації європейських університетів, а в 2000 році академія отримала статус національного вищого навчального закладу. Указом Президента України від 2 вересня 2010 року № 893/2010 Академія була реорганізована у Національний університет "Одеська юридична академія". За рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України Університет має ліцензію і сертифікат на право здійснення освітньої діяльності за вищим IV рівнем акредитації, яким дозволено надання вищої освіти (у т.ч. іноземним громадянам) на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста, магістра за спеціальністю «правознавство».

З перших днів існування Черкаського факультету ми прагнемо, щоб наш ВУЗ, відповідав в повній мірі за формою, духом і змістом славним традиціям Національного університету "Одеська юридична академія". Для цього постійно вдосконалюється якість освіти, застосовуються сучасні технології в організації навчального процесу, модернізується матеріально-технічна база.

Мета діяльності Черкаського факультету, що б майбутні фахівці – наші випускники відзначалися глибокими професійними знаннями та спроможністю творчо мислити, усвідомлювали величезну відповідальність за справу та готовність до роботи в практичній юриспруденції. Про ефективність досягнення цієї мети свідчить великий попит, яким користуються випускники навчального закладу у всіх сферах юриспруденції не лише Черкаської області, а й в інших регіонах України.

Черкаський факультет інтелектуальної власності та права - це еталон сьогоднішнього і перспектива майбутнього зі своїми навчально-виховними і культурними традиціями.

З найкращими побажаннями

В.о декана Черкаського факультету інтелектуальної власності та права
Національного університету "Одеська Юридична Академія"
Потенко Людмила Олександрівна