Загальна інформація по кафедрі галузевих юридичних дисциплін

Кафедра галузевих юридичних дисциплін є однією з провідних кафедр, яка забезпечує викладання галузевих правових дисциплін та спец. курсів.

Кафедра забезпечує викладання таких фундаментальних навчальних дисциплін як:«Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Цивільне та сімейне право»,  «Аграрне право», «Земельне право України», «Екологічне право», «Природноресурсове право України», «Порівняльне екологічне право»,  «Корпоративне право», «Право інтелектуальної власності», «Порівняльне право інтелектуальної власності», «Кримінально виконавче право».

Також кафедра забезпечує викладання спеціальних курсів, які направлені на більш глибоке вивчення окремих напрямків фундаментальних правових дисциплін. Це такі спеціальні курси як: «Правове регулювання управління земельним фондом України», «Провадження слідчих дій», «Судовий контроль у кримінальному судочинстві»,  «Прийняття кримінально-процесуальних рішень»,  «Проведення та оформлення процесуальних дій в досудовому провадженні», «Підтримання державного обвинувачення», «Судові рішення у кримінальному провадженні»,  «Актуальні прпоблеми досудового розслідування», «Основи слідчої діяльності», «Основи оперативно-розшукової діяльності», «Забезпечення законності та обгрунтованості судових рішень у кримінальному провадженні», «Практика призначення покарання та інших заходів  кримінально правового характеру», «Сімейні правовідносини».

Викладання зазначених фундаментальних і професійно-орієнтованих навчальних дисциплін та спеціальних курсів є основою підготовки висококваліфікованих юристів для подальшої роботи у судах і правоохоронних органах, адвокатурі, нотаріаті та в інших сферах юриспруденції .

Колектив кафедри з 2011 року здійснює наукові дослідження за темою: «Актуальні проблеми формування і розвитку правової держави в Україні». За результатами наукових досліджень останніх років професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано 38 наукових праць, викладачі кафедри постійно беруть участь у роботі міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Основні наукові напрямки досліджень викладачів кафедри:

  • к.ю.н., доцент Локтєва-Маклашова Н.В. "Сучасний стан та перспективи розвитку земельного права України. Правове забезпечення здійснення аграрної реформи. Особливості правового регулювання окремих напрямків природоресурсного права України".
  • викладач Агакерімов О.Н. працює над питанням ролі та впливу соціальних факторів на злочинність в умовах побудови правової держави.
  • викладач Головня І.Я. опрацьовує проблематику відшкодування шкоди за екологічні правовопорушення.
  • викладач Найдьон А.В. "Специфіка зобов'язань у сфері надання послуг. Особливості спеціальних видів зберігання"

Наукова діяльність:
Викладачі кафедри спеціально-правових дисциплін здійснюють керівництво наступних наукових студентських гуртків:

  • доцент Локтєва-Маклашова Н.В., викл. Найдьон А.В.: "Актуальні проблеми приватно-правових галузей права України."
  • викл. Агакерімов О.Н.: "Особливості реформування кримінального та кримінально-процесуального права."
  • викл. Головня І.Я.: "Особливості адміністративної відповідальності як виду юридичної відповідальності в Україні".